Site Haritası Deutschland
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
ÜRÜNLER
HÝZMETLERÝMÝZ
HABERLER
SIKÇA SORULAN SORULAR
ÝLETÝÞÝM
  BEKAP AMBALAJ
  BEKAP ELEKTRO GALVANÝZ
  BEKAP ÇELÝK SERVÝS MERK.
BEKAP
BEKAP
BEKAP

BEKAP
ÇELÝK AMBALAJ ÇEMBERLERÝ
Çelik Ambalaj Çemberleri     Ambalajlama Tokalarý      Çelik Ambalaj Makinalarý
 
Plastik Ambalaj Çemberleri   Lifli Ambalaj Çemberleri   Plastik Ambalaj Makinalarý

BEKAP ARES
ÇELÝK AMBALAJ ÇEMBERLERÝ

Metalurjik özellikleri yüksek soðuk haddelenmiþ çeliklerden çok özel ýsýl iþlemlerden geçirilerek üretilir. Üretim EN 13246 normuna uygun yapýlýr.

Bekap Ares Çemberleri çok mukavemetli ve yüksek kopma uzamalýdýr. Ürünlerin güvenle taþýnmasýný saðlar.

Çemberlerin keskin ve çapaklý kenarlarý özel yöntemlerle tamamen pürüzsüz ve yuvarlatýlmýþtýr. Böylece Bekap Ares Çemberleri kolay kullaným ve paketleme makinalarýnýn sorunsuz çalýþmasý için her türlü þartý yerine getirmektedir.

Bekap Ares Çemberlerine uygulanan siyah ve çinko boyalar fýrýn boya prosesinden geçirilmektedir ve mükemmel korozyon direnci saðlamaktadýr.

Üç yüzey tipinde üretilen Bekap Ares Çelik Çemberleri'nin tamamý vaks  uygulamasýndan geçirilir.
Böylece çemberler makinalarýn mükemmel gergi iþlemi yapmasýný saðlar.

 

BEKAP ARES

GENÝÞLÝK
(mm)
KALINLIÐI
(mm)
ÇEKME MUKAVEMETÝ
(N/mm²)

UZAMA

(L=5D)

(Min)

SARIM

mm

inç

mm

inç

12,70
12,70
12,70

½

½

½

0,40
0,50
0,60

.0150

.0200

.0230

800
800
800

%6

%6

%6

Çoklu Sarým

Çoklu Sarým

Çoklu Sarým

16,00
16,00
16,00

5/8

5/8

5/8

0,40
0,50
0,60

.0150

.0200

.0230

800
800
800

%6

%6

%6

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,80
0,90

.0150

.0200

.0230

.0250

.0275

.0310

.0350

800
800
800
800
750
750
750

%6

%6

%6

%6

%8

%8

%8

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

25,40
25,40
25,40

1

1

1

0,80
0,90
1,00

.0310

.0350

.0400

750
750
750

%8

%8

%8

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

31,75
31,75
31,75
31,75

1 ¼

1 ¼

1 ¼

1 ¼

0,70
0,80
0,90
1,00

.0275

.0310

.0350

.0400

750
750
750
750

%8

%8

%8

%8

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

 

BEKAP ARES PLUS

Türkiye'de sadece "BEKAP" tarafýndan üretilmeye baþlanan yüksek mukavemetli çelik ambalaj çemberlerinden olan Ares Plus Çemberler yüksek çekme mukavemetli ve yüksek uzama deðerlerini bir arada saðlayarak; çok aðýr darbelere ve yüklere karþý mükemmel direnç oluþturur.

Bekap Ares Plus Çemberleri aðýr yüklerin paketlenmesinde iþ güvenliðini saðlayarak ürünlerin emniyetli olarak taþýnmasýný saðlar. Ürünümüz Türkiye'nin aðýr sanayideki ihtiyacýný karþýlayacaktýr.

GENÝÞLÝK
(mm)
KALINLIÐI
(mm)
ÇEKME MUKAVEMETÝ
(N/mm²)

UZAMA

(L=5D)

(Min)

SARIM

mm

inç

mm

inç

12,70

½

0,50

.0200

950

%12

Çoklu Sarým

16,00
16,00

5/8

5/8

0,50
0,60

.0200

.0230

950
950

%12

%12

Çoklu Sarým

Çoklu Sarým

19,00
19,00
19,00
19,00

¾

¾

¾

¾

0,50
0,63
0,80
0,90

.0200

.0250

.0310

.0350

950
950
950
950

%12

%12

%12

%12

Çoklu Sarým

Çoklu Sarým

Çoklu Sarým

Çoklu Sarým

25,40
25,40
25,40
25,40

1

1

1

1

0,63
0,80
0,90
1,00

.0250

.0310

.0350

.0400

950
950
950
950

%12

%12

%12

%12

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

31,75
31,75
31,75
31,75
31,75

1 ¼

1 ¼

1 ¼

1 ¼

1 ¼

0,63
0,70
0,80
0,90
1,00

.0250

.0275

.0310

.0350

.0400

950
950
950
950
950

%12

%12

%12

%12

%12

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

 

BEKAP ARES PLUS FLEX

Türkiye'de sadece "BEKAP" tarafýndan üretilmeye baþlanan çok yüksek mukavemetli uzama deðerlerine sahip çelik çemberleridir. Aðýr yüklerde ve yüksek sýcaklýklarda mükemmel iþ güvenliði saðlamaktadýr.

GENÝÞLÝK
(mm)
KALINLIÐI
(mm)
ÇEKME MUKAVEMETÝ
(N/mm²)

UZAMA

(L=5D)

(Min)

SARIM

mm

inç

mm

inç

19,00
19,00
19,00
19,00

¾

¾

¾

¾

0,63
0,70
0,80
0,90

.0250

.0275

.0310

.0350

750
750
750
750

%18

%18

%18

%18

Çoklu Sarým

Çoklu Sarým

Çoklu Sarým

Çoklu Sarým

25,40
25,40
25,40
25,40

1

1

1

1

0,63
0,80
0,90
1,00

.0250

.0310

.0350

.0400

750
750
750
750

%18

%18

%18

%18

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

31,75
31,75
31,75
31,75

1 ¼

1 ¼

1 ¼

1 ¼

0,70
0,80
0,90
1,00

.0275

.0310

.0350

.0400

750
750
750
750

%18

%18

%18

%18

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

Çoklu Sarým, Tekli Sarým

 

BEKAP ARES PLUS USLM

Türkiye'de sadece "BEKAP" tarafýndan üretilmeye baþlanan ve aðýr yüklerin taþýnmasý sýrasýnda emniyeti saðlamak amaçlý kullanýlan çelik ambalaj çemberleridir.

Özellikle gemilerde, konteynýrlarda, tren vagonlarýnda ve týrlarda yüklerin araçlara ve birbirlerine lashinglenmesinde kullanýlýr. Yüksek çekme mukavemeti ve uzama deðeri sayesinde hareket halindeyken bile kopma ihtimalini çok azaltarak yüklerin emniyetli olarak taþýnmasýný saðlar.

GENÝÞLÝK
(mm)
KALINLIÐI
(mm)
KOPMA KUVVETÝ
(N)

UZAMA

(L=5D)

(Min)

SARIM

mm

inç

mm

inç

31,75
31,75

1 ¼

1 ¼

1,12
1,27

.044

.050

38.000
43.000

%12

%12

Tekli Sarým

Tekli Sarým

 
Bekap Ares Pamuk Balya Çemberi
Pamuk balyalamayý çok kolay hale getiren ürünün avantajlarý;
 • Yüzey kalitesi ve kenarýn çapaksýz oluþuyla çok rahat uygulanýr, balyaya zarar vermez.
 • Mukavemet deðerinin yüksekliði ile daha az sarfiyatla daha çok balya yapýlabilir.
 • Boyalý oluþu korozyon direncini artýrýr ve pamuk üzerinde leke yapmaz.
 • Kenetleri hazýrdýr, uygulamasý kolaydýr.
 • Boy ölçüleri ayarlanabilir.
 
Bekap Ares Çemberleri Sarým ve Paket Özellikleri
 

12.7-19.0 mm

(Çoklu Sarým)

31.75-25.4 mm (Tekli Sarým) 16-19 mm
(Tekli Sarým)
Jumbo Super Jumbo
Ýç Çap 406 mm 406 mm 305 mm 406 mm 406 mm
Dýþ Çap Max. 590 mm Max. 600 mm Max. 600 mm Max.900 mm Max. 900 mm
Sarým Geniþliði 63 mm 31.75-25.4 mm 16-19 mm 190-400 mm 190-400 mm
Paketteki Kangal Adedi 12-15 20 24-30 2 - 4 1 - 2
Kangal Aðýrlýðý Max. 53 kg Max. 53 kg Max. 24 kg Max 500 kg Max 1000 kg
 
Bekap Ares Çelik Ambalaj Çemberleri Yüzey Tipleri
 • Meneviþli ve Vakslý
 • Parlak (Çekme mukavemeti tüm ebatlar için minimum 700 N/mm²)
 • Siyah Boyalý ve Vakslý
 • Çinko Boyalý ve Vakslý
 
© Copyright 2009 BEKAP